ჩვენ შესახებ

 

შპს Innovative Systems Management პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს სტრატეგიული დაგეგმვის, პროექტის დიზაინირების, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური სისტემების დანერგვის პროექტებს საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.

ჩვენ ვიკვლევთ, ვავითარებთ, ვნერგავთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სტანდარტებს და ინოვაციურ სისტემებს სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში (განათლება, კულტურა, ბიზნესი, სამთავრებო და სამოქალაქო სექტორი), უზრუნველვყოფთ მათ ტექნოლოგიურ მხარდაჭერას. ამგვარად, ხელს ვუწყობთ ეფექტური და კოლაბორაციული გარემოს შექმნას პარტნიორ ინსტიტუციებსა და ორგანიზაციებში.

პრიორიტეტული მიმართულებებია განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში სტრატეგიული დაგეგმვა, პროექტული მართვა, ინტელექტუალური მართვის სისტემების ინტეგრაცია. 

კომპანიას წარმატებით აქვს განხორციელებული და ამჟამადაც ახორციელებს გრძელვადიან პროექტებს გლობალურ ტექნოლოგიურ კომპანიებთან (Google, Microsoft, Intel), თანამშრომლობს სამინისტროებთან (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და სხვ.) და სააგენტოებთან (შემოსავლების სამსახური, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცნეტრი), უმაღლეს სასწავლებლებთან (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტი, დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია), ბიბლიოთეკებთან, გამომცემლობებთან (გამომცემლობა „სიესტა“), კერძო კომპანიებთან, კვლევით ცენტრებთან (გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვლის კვლევის ეროვნული ცენტრი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი), არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება), საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (World Vision-ის საქართველოს ფილიალი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი - EBRD).