კომპანია Innovative Systems Management-ის მიზნები და ამოცანები

 

 საკონსულტაციო ინოვაციური სისტემების კვლევა, დანერგვა, განვითარება (გადაწყვეტილებები, სტანდარტები, რეკომენდაციები, ტექნოლოგიების და ა.შ.) განათლების, მეცნიერების, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში სამთავრობო, კომერციულ და საზოგადოებრივ სექტორებში