სერვისები

კომპანია Innovatove Systems Managment-ს დღესდღეობით აქვს პროექტების მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება. ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ის მომხმარებელს სთავაზობს მრავალფეროვან სერვისებს როგორც საბიბლიოთეკო ისე საგანმანათლებლო და მენეჯმენტის სფეროში. 

სერვისების აღწერა მიმართულებების მიხედვით:

განათლების მიმართულება

მენეჯმენტის მიმართულება