ბიბლიოთეკის უსაფრთხოების სისტემა


უსაფრთხოების სისტემები ემსახურება საბიბლიოთეკო ერთეულების მიმოქცევას  სწრაფად  და უდანაკარგოდ

მომსახურების აღწერა