ტექნიკური მხარდაჭერა

ჩვენი სერვისი მოიცავს სრულ ტექნიკურ მხარდაჭერას, მონაცემთა ჰოსტინგსა და ღრუბლოვან სერვისს.  ISM-ის ძირითადი ტექნიკური მხარდაჭერა არის შემდეგი:

ბიბლიოთეკის უსაფრთხოების სისტემა

უსაფრთხოების სისტემები მესახურება საბიბლიოთეკო ერთეულების მიმოქცევას  სწრაფად  და უდანაკარგოდ

მომსახურების აღწერა