კონსულტირება

კომპანია ISM-ი მომხმარაებელს სთავაზობს საკონსულტაციო მომსახურებას ბიბლიოთეკის მენეჯმენტის სისტემებთან დაკავშირებით. ეხმარება ორგანიზაციებს საჭიროებების იდენტიფიცირებაში, ახდენს საჭირო სერვისებისა და სისტემის შეთავაზებას, დანერგვას და ბიბლიოთეკის თანამშრომლების დატრენინგებას შესაბამისი მოდულების გამოყენებისა და ბიბლიოთეკის მენეჯმენტის სისტემების ეფექტური მართვისათვის.