ტრენინგები

კომპანია ISM პარტნიორებთან ერთად საბიბლიოთეკო მიმართულებით გთავაზობთ შემდეგ ტრენინგებს: