ელკატალოგიზაციის ტრენინგი

მიზანი

ტრენინგის მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს გაიაზრონ RDA სტანდარტის პრაქტიკულ გამოყენებასთან დაკავშირებული სიახლეები და ტექნიკური დეტალები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების შექმნის პროცესში.

ფორმატი

ტრენინგი მოიცავს ლექცია-სემინარს და პრაქტიკულ სამუშაოს. 

ძირითადი თემები

მეტი ინფორმაციის სანახავად იხილეთ ელექტრონული კურსი.